Ръчно рисувани икони със светите Архангели.

На Църквата ни са известни имената на 7 първенствуващи: Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил, Салатиил, Йехудийл и Варахиил. Словото Божие се представя от св. архистратиг Михаил, който е вождът на небесните сили, борец против духовете на тъмнината. Затова той се изобразява с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака. Според Свещ. Писание св. архангел Гавриил е известител на тайните Божии; св. архангел Уриил – просветител на душите; св. архангел Рафаил – церител на недъзите; св. архангел Салатиил – почита се като молител и застъпник пред Господ Бог; св. архангел Йехудиил – прославител на Бога и св. архангел Варахиил – подател на Божиите благословения. Божиите ангели взимат дейно участие в нашето спасение. Те са наши закрилници и пазители. Всеки християнин получава при св. тайнство Кръщение ангел-пазител, който напътства и предпазва от нещастие.
Начало / Архангели

Показване на 18 резултата

Show All